Back to top

MOBISYS Informace

Informujte občany rychle, efektivně a způsobem, který každému vyhovuje nejvíce - do aplikace MojeObec, přes SMS nebo e-mailem. Otevřete úřad důležitým podnětům a názorům občanů prostřednictvím "hlášení". To vše z kanceláře i z terénu.

MOBISYS Informace

Základním komunikačním prostředkem modulu MOBISYS Informace je bezplatná mobilní aplikace MojeObec (pro Android a iOS). Díky ní mají občané po ruce:

  • vždy aktuální kontakty včetně tísňových linek
  • okamžité zprávy z úřadu včetně obrázků s možností sdílení
  • příležitost okamžitě a pohodlně posílat radnici podněty formou hlášení s GPS polohou a obrázky

Systém ale není omezen na uživatele mobilních aplikací. Zprávy lze rozesílat i jako:

  • běžné SMS
  • e-maily

Využívejte MOBISYS v terénu

Aplikaci MojeObec lze pro oprávněnou osobu přepnout do administračního režimu, vytvářet a rozesílat zprávy nebo reagovat na došlá hlášení. Komunikace s občany tedy může být opravdu svižná a bezprostřední.

MOBISYS ve dvou minutách...

Podívejte se na video!

Co je chytrá SMS

  • chytrými SMS nazýváme zprávy doručované do mobilní aplikace MojeObec
  • technicky se jedná o tzv. push notifikace
  • chytrá SMS nemá omezenou délku textu, může obsahovat formátování, obrázky apod. a hlavně, na rozdíl od normální SMS, nestojí její doručení NIC!