Back to top

Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel systému Mobisys, společnost Macron Software, spol. s r.o.se sídlem Nádražní 60/114, 150 00 Praha 5, IČ 26156831 informuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a je ve smyslu tohoto Nařízení správcem poskytnutých osobních údajů.

Informační systém Mobisys umožňuje rozesílat občanům obcí a měst důležitá oznámení ohledně dění v obci. Občané mohou naopak své obce a města informovat formou tzv. hlášení. Komunikace probíhá prostřednictvím SMS a mobilní aplikace MojeObec.

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů

Údaje zpracovávané pro účel rozesílání informačních zpráv v rámci informačního systému Mobisys jsou v rozsahu:

 • telefonní číslo
  nebo
 • identifikátor tzv. chytrých sms (device token)
  nebo
 • e-mailová adresa

Výše uvedený účel je ve smyslu Nařízení oprávněným zájmem správce údajů a tyto údaje jsou tedy zpracovávány bez výslovného souhlasu subjektu údajů.

Údaje, zpracovávané pro účel komunikace s uživatelem v souvislosti s funkcí “hlášení” v rámci informačního systému Mobisys mohou být až v rozsahu:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo

Výše uvedené údaje budou zpracovávány na základě souhlasu, uděleného v aplikaci MojeObec.

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k výše uvedeným účelům bude správce využívat následující zpracovatele:

 • poskytovatelé služeb tzv. SMS brány
 • poskytovatelé služeb doručování zpráv metodou “push”.

Údaje, zpracovávané pro účel kontaktování a poskytnutí informací zájemcům o službu z kontaktního formuláře "Mám zájem", jsou v rozsahu:

 • název obce
 • jméno a příjmení
 • funkce
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Výše uvedený účel je ve smyslu Nařízení oprávněným zájmem správce údajů a tyto údaje jsou tedy zpracovávány bez výslovného souhlasu subjektu údajů.

Správce osobních údajů

Macron Software, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 60/114, 150 00 Praha 5, IČ 26156831

Kontaktní údaje:
Jaroslav Česenek, telefon: +420 602 292 786, email: jaroslav.cesenek@macron.cz

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • osobní údaje budou zpracovávány nejvýše po dobu 5 let od ukončení užívání služeb systému Mobisys nebo do odvolání souhlasu s jejich zpracováním
 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
 • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování pro přímý marketing. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Výše uvedená práva uplatníte u kontaktní osoby správce (uvedeno výše) emailem nebo telefonicky.