Back to top

Běžný SMS systém vs. MOBISYS

Systém MOBISYS překonává systém běžných SMS svými technickými možnostmi a je finančně podstatně levnější. Běžný SMS systém představuje jednoduché řešení, které slouží k zasílaní informací od provozovatelů (obce, města) k občanům formou klasických SMS zpráv. Jedná se tedy většinou o jednosměrný komunikační kanál, který nedává občanům možnost se aktivně zapojit do komunikace. Další jeho velkou nevýhodou je vysoké finanční zatížení na straně provozovatele (obce, města), kterému je účtována fixní částka za každou odeslanou SMS. Systém je tedy jednoduchý a drahý.

Oproti tomu systém MOBISYS představuje komplexní sofistikované řešení umožnující oboustrannou komunikaci pomocí jasně definovaných prostředků. Tím je zajištěna maximální efektivita komunikace mezi provozovatelem (obce, města) a občany. Komunikaci zproztředkovávají tzv. "chytré zprávy", které obsahují nadpis sdělení, nemají omezenou délku textu a umožňují hypertextové odkazy a obrázky.

Obchodní model "chytrých SMS" nevychází z objemu přenesených dat (zpráv), ale je dán množstvím registrovaných klientů (občanů) každého provozovatele. Provozovatel tedy získává službu za paušální poplatek nezávisle na objemu komunikace. Díky tomu mohou provozovatelé a občané komunikovat v postatě bez omezení a svou pozornost zaměřit výhradně na řešení skutečných problémů.

Přestože trend v užívání chytrých mobilních telefonů neustále roste, vychází systém MOBISYS z toho, že ne všichni občané disponují chytrými telefony, a proto v sobě integruje doručování zpráv jak prostřednictvím klasických SMS, tak prostřednictvím "chytrých SMS". Tím je zajištěna dostupnost tohoto systému skutečně pro každého.